“Visionen är att vara världsbäst”

Peter Bennich, belysningsexpert hos Energimyndigheten, berättar om sitt engagemang och om var investeringar kan göra mest nytta. "Nu finns det faktiskt ny teknik som ger andra värden som tillsammans med den ökade besparingen motiverar en investering på ny belysning i skolan nu." Han berättar även om utfasningen av glödlampan och om Sveriges inflytande och vision i arbetet inom EU.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App