Vad innebär revolutionen med AI för ljusdesignbranschen? Med Johan Röklander, ordförande i Svensk Ljusdesigner

Johan Röklander är ljusdesigner, trollkarl, lärare på ljusdesignutbildningen i Jönköping. Han är dessutom ordförande i branschföreningen Svensk Ljusdesigner. Här samtalar Johan med Mikael Castanius om ljusets betydelse, den snabba tekniska utvecklingen och varför det är viktigt med ljusplanering. Han ger dessutom sin syn på framtiden och vad utvecklingen av artificiell intelligens kommer att betyda.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more